Openbare WHOA-procedure heeft nu ook werking in EU

De openbare WHOA-procedure is toegevoegd aan Bijlage A van de Europese Insolventieverordening. Als gevolg hiervan worden een openbare WHOA-procedure en de gevolgen hiervan in de lidstaten van de EU (met uitzondering van Denemarken) automatisch erkend.
Presentaties NVvH Openingsvergadering 4 november 2021

Op donderdag 4 november was de openingsvergadering van onze vereniging. Naast een introductie van de verschillende commissies, hebben ook de rechterlijke macht en de Belastingdienst een kijkje in de keuken gegeven in het kader van een WHOA procedure. Leden kunnen de presentaties terugvinden op de website van de vereniging.
ECLI:NL:RBNNE:2021:5106 Rechtbank Noord-Nederland, 15-11-2021, C/17/180867 / FT RK 21/463, C/17/181133 RK 21/484

WHOA. Verzoekster is voornemens een akkoord aan te bieden in verband met een gecontroleerde afwikkeling van de onderneming. Verzoek afkoelingsperiode en verzoek aanwijzing herstructureringsdeskundige beiden afgewezen. Het is onvoldoende gebleken dat verzoekster in staat is haar lopende verplichtingen te voldoen, verzoekster voldoet daarmee niet aan de WHOA-toestand. Onvoldoende gebleken dat met…