Openbare WHOA-procedure heeft nu ook werking in EU

De openbare WHOA-procedure is toegevoegd aan Bijlage A van de Europese Insolventieverordening. Als gevolg hiervan worden een openbare WHOA-procedure en de gevolgen hiervan in de lidstaten van de EU (met uitzondering van Denemarken) automatisch erkend.