Bestuur

Foto Koos Beke

Koos Beke

Voorzitter
Partner, PwC

Foto Jantine Hak

Jantine Hak

Penningmeester
Managing Partner, Kruger

Foto Daisy Nijkamp

Daisy Nijkamp

Secretaris
Counsel Restructuring & Insolvency, Stibbe

Foto Nicolaes Tollenaar

Nicolaes Tollenaar

Partner, RESOR

Foto Christiaan Podt

Christiaan Podt

Head of Financial Restructuring International Clients, ABN AMRO