Over de vereniging

Met de komst van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) zet de Nederlandse herstructureringspraktijk een belangrijke stap vooruit in haar professionele ontwikkeling. Om de kwaliteit van de Nederlandse herstructureringspraktijk te blijven versterken, is op 31 december 2020 de NVvH opgericht.

De vereniging richt zich op financiële herstructureringen door middel – of tegen de achtergrond van – een juridische procedure. Hier wordt bijvoorbeeld gekeken naar herstructureringen die plaatsvinden in het kader van een WHOA, maar ook andere (buitenlandse) instrumenten en herstructureringen die plaatsvinden buiten een juridische procedure waarbij de juridische procedure haar schaduw alvast vooruitwerpt. Wij kijken overigens nadrukkelijk verder dan de WHOA of enkel een juridisch perspectief. De financiële, operationele en menselijke facetten zijn minstens even belangrijk en hebben een plek in de vereniging.

De kracht van onze vereniging zit in de diversiteit van ons ledenbestand. Dit is een weerspiegeling van alle verschillende partijen die bij een financiële herstructurering zijn betrokken of daarin belangstelling hebben. Ons ledenbestand bestaat onder andere uit advocaten, rechters, financieel specialisten, interimmanagers, bankiers, investeerders, academici en studenten. Door alle verschillende perspectieven bij elkaar te brengen en breed draagvlak te creëren, kunnen wij ons, samen met onze leden, ontwikkelen tot een breed platform voor herstructurerend Nederland en een belangrijke rol spelen in het verder professionaliseren en voortdurend verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse herstructureringspraktijk.

Wij richten ons, onder andere, op onderstaande activiteiten om deze rol te gaan vervullen. Daarbij zoeken we steeds een breed draagvlak binnen alle geledingen van de herstructureringsgemeenschap en de verbinding met andere verenigingen en het buitenland.

  • het terugkijken op herstructureringen met betrokken partijen om best practices af te leiden voor de herstructureringspraktijk in het algemeen;
  • het ontwikkelen van een opleiding voor herstructureringsdeskundigen en -professionals;
  • het geven van beleids- en wetgevingsadviezen;
  • het actief participeren in internationale gremia om de kennisuitwisseling tussen de Nederlandse en buitenlandse herstructureringspraktijk te bevorderen.