Statuten

De vereniging is statutair gevestigd in Amsterdam en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 81461011.

De akte van oprichting van de vereniging met daarin de statuten vindt u hier (pdf).