Kennis­ontwikkeling

De Commissie Kennis­ontwikkeling bestaat uit:

De Commissie Kennisontwikkeling stelt zich ten doel om kennis over de verschillende wijzen van herstructurering te verzamelen, te delen en een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling daarvan. Daartoe initieert en bevordert zij onderzoek naar verschillende wijzen van herstructurering (nationaal en internationaal) en de verzameling en analyse van data in samenwerking met relevante (Nederlandse en buitenlandse) instellingen zoals het CBS, het CPB, DNB, de Belastingdienst en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Eén van de wijzen waarop de commissie voornemens is om de verworven kennis met de praktijk te delen is door het op regelmatige basis opstellen van korte overzichten met trends en ontwikkelingen met betrekking tot de verschillende wijzen van herstructurering, bijvoorbeeld in het kader van de WHOA. De Commissie Kennisontwikkeling werkt nauw samen met de Commissie Opleidingen.


Gedelegeerd vanuit de Judicial Wing:

Foto Femke Damsteegt

Femke Damsteegt

Senior rechter Rotterdam, WHOA-pool

De Commissie Kennis­ontwikkeling bestaat uit:

Foto Michael<br>Veder

Michael
Veder

Voorzitter
Professor of Private Law Nijmegen, advocaat-adviseur RESOR

Foto Teun<br>Struycken

Teun
Struycken

Professor European Property Law Utrecht, partner Nauta Dutilh

Foto Anne<br>Mennens

Anne
Mennens

Advocaat, Wijn & Stael

Foto Axel<br>Jacobs

Axel
Jacobs

Senior Restructuring Banker, Rabobank

Foto Lennart<br>Verhoef

Lennart
Verhoef

Senior Manager Turnaround and Restructuring, EY

Foto Ilona<br>Wolffram-van Doorn

Ilona
Wolffram-van Doorn

Coördinerend raadadviseur, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Foto Lilian<br>Welling-Steffens

Lilian
Welling-Steffens

Counsel, Bureau Brandeis