Openbare WHOA-procedure heeft nu ook werking in EU

De openbare WHOA-procedure is toegevoegd aan Bijlage A van de Europese Insolventieverordening. Dit betekent dat de openbare WHOA-procedure onder de werking van de Insolventieverordening valt. Ook de herstructureringsdeskundige en de observator in een openbare WHOA-procedure zijn toegevoegd aan Bijlage B van de Insolventieverordening.

Als gevolg hiervan worden een openbare WHOA-procedure en de gevolgen hiervan in de lidstaten van de EU (met uitzondering van Denemarken) automatisch erkend. Daarnaast heeft dit ook gevolgen voor het bepalen van de rechtsmacht. Vanaf de inwerkingtreding van deze verordening wordt de rechtsmacht van de Nederlandse rechter in geval van een openbare WHOA-procedure bepaald aan de hand van artikel 3 Insolventieverordening en dient – kort gezegd – de COMI (Centre of Main Interest) van de schuldenaar in Nederland te liggen.

De wijziging van Bijlage A en Bijlage B werd al sinds de invoering van de WHOA verwacht, maar is nu ook daadwerkelijk doorgevoerd.

Op 20 december 2021 publiceerde het Europees Parlement en de Raad de verordening waarmee Bijlage A en Bijlage B zijn gewijzigd. De wijziging treedt op de 20e dag na publicatie – en dus op 9 januari 2022 – in werking.

De verordening waarmee Bijlage A en Bijlage B zijn gewijzigd is te vinden via de volgende link: https://lnkd.in/d6AqzPNq.

Auteur
Marlous De Groot


2 reacties


 • GJB

  Mooie ontwikkeling Marlous. De wijziging van de bijlagen is deze keer sneller gegaan dan dat dit eerder wel het geval was!

  Bij het doornemen van de Verordening – volgens mij de tweede sinds de inwerkingtreding van de Insolventieverordening 2015 (IVO 2015) – vielen mij ook het volgende nog op:

  (i) Ierland: aan deze en ook de eerdere wijziging van de Bijlagen A & B van IVO 2015 doet Ierland als enige niet mee (naast natuurlijk Denemarken). Zij heeft op basis van afspraken met de Europese Unie het recht om hier naar keuze wel of niet aan met te doen. Voor Ierland gelden alleen de Bijlagen zoals die zijn vastgesteld toen de IVO 2015 werd aangenomen in 2015. Dit heeft wel als gevolg dat de publieke WHOA – ook na 9 januari 2022 – niet automatisch kan worden erkend in Ierland op grond van IVO 2015.

  (ii) Italië: in Italië treedt dit jaar nieuwe insolventiewetgeving in werking. Daarmee komen er diverse wijzigingen in de insolventieprocedures en insolventiebeoefenaars. De wijzigingen voor Italië zullen deels op 15 en deels op 16 mei 2022 in werking treden. Daarbij komen sommige procedures en insolventiebeoefenaars te vervallen (in ieder geval ten aanzien van de reikwijdte van de IVO 2015).

  (iii) Verenigd Koninkrijk: sinds de Brexit geldt IVO 2015 niet meer in het Verenigd Koninkrijk voor insolventieprocedures die zijn begonnen vanaf 1 januari 2021. De EU wetgever heeft met de wijziging van Bijlagen A en B nu ook de insolventieprocedures en insolventiebeoefenaars van het Verenigd Koninkrijk van de lijst afgehaald.


Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *