Agenda en vergaderstukken ALV 2 november

Zoals aangekondigd zal op donderdag 2 november onze halfjaarlijkse bijeenkomst plaatsvinden. Voorafgaand aan het inhoudelijk programma is er een korte, formele ALV. Hierbij delen we de formele agenda en bijbehorende […]