ECLI:NL:RBAMS:2021:5452 Rechtbank Amsterdam, 23-09-2021, C/13/21/4-S

Homologatie surseance-akkoord. Akkoord unaniem aangenomen. Stemming door commissie van vertegenwoordiging. Wijze van indiening zienswijze door schuldeiser. Geen percentageakkoord maar akkoord als onderdeel wereldwijde schikking. Strekking weigeringsgronden artikel 272 lid 2 onder 1 en 2 Fw. Aannemelijk dat nakoming akkoord voldoende gewaarborgd. Akkoord niet door oneerlijke middelen tot stand g…