Voorgestelde aanpassingen WHOA in verband met implementatiewet Richtlijn herstructurering en insolventie

Stand per 21 maart 2022

In het voorjaar van 2021 vond de consultatie plaats van de Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie. Het aantal openbare reacties daarop was – zeker vergeleken met de consultatie van de WHOA – beperkt. Op 18 februari 2022 werd de  wet Wijziging van de Faillissementswet in verband met de implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie) (PbEU 2019, L 172) (Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie) (een hele mond vol, hierna : “Implementatiewet Richtlijn herstructurering en insolventie” ingediend onder kamerstukken nummer 36040.

Richtlijn Herstructurering en insolventie bepaalt dat iedere lidstaat erin moet voorzien dat:

  1. een onderneming in financiële moeilijkheden toegang heeft tot een doeltreffend preventief herstructureringsstelsel dat de mogelijkheid biedt insolventie te voorkomen;
  2. een natuurlijke persoon die een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit uitoefent (hierna: ondernemer), een tweede kans kan krijgen in de vorm van een kwijtschelding van zijn schuld en de opheffing van een eventueel bij de faillietverklaring opgelegd beroepsverbod;
  3. procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld efficiënter worden en daardoor minder lang duren; en
  4. informatie over de effectiviteit van insolventieprocedures wordt verzameld.

Doel van de Implementatiewet Richtlijn herstructurering en insolventie is de implementatie van deze richtlijn. Het grootste deel van de richtlijn moet in beginsel uiterlijk op 17 juli 2022 in de nationale wetgeving zijn omgezet en worden toegepast. De WHOA wordt in verband hiermee aangepast.

Ruud Brunninkhuis van Buren is zo vriendelijk geweest om voor de snelle lezers een mark up te maken van de aanpassingen van de WHOA indien de Implementatiewet Richtlijn herstructurering en insolventie in de huidige vorm wordt ingevoerd. Ik maakte een korte samenvating van het wetsvoorstel. Volgende stap is verder behandeling in de kamer op 14 april 2022

Auteur
Johan Jol


Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *