Persbericht: NVvH gaat van start

Downloads onderaan »

NVvH gaat van start om Nederland op herstructureringsgebied op het hoogste plan te tillen

Op 8 juli 2021 is de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering, de NVvH, van start gegaan. Bij de vereniging zijn vooraanstaande vertegenwoordigers van alle disciplines en instituties betrokken die bij herstructureringsprocessen een rol spelen, waaronder advocaten, rechters, beleidsmakers, financieel adviseurs, interim-bestuurders, bankiers, en wetenschappers. “Het doel van de NVvH is om alle relevante spelers in de herstructureringspraktijk bij elkaar te brengen en met elkaar de kwaliteit van de Nederlandse herstructureringspraktijk op het allerhoogste plan te tillen”, zegt Nicolaes Tollenaar, voorzitter van de vereniging. De NVvH wil dit bereiken door:

  • Het bieden van een platform voor alle betrokkenen om met elkaar in contact te komen en kennis en ervaringen met elkaar te delen;
  • Kennisontwikkeling door het bevorderen van onderzoek en het opzetten van een gespecialiseerde opleiding;
  • Het ontwikkelen van best practices op basis van systematische praktijkevaluatie, en
  • Het ontwikkelen van sterke samenwerkingsbanden en kennisuitwisseling met de herstructureringsgemeenschap in het buitenland.

Met de introductie van de WHOA op 1 januari 2021 heeft Nederland een modern en efficiënt juridisch instrument erbij gekregen om herstructureringen buiten faillissement mogelijk te maken. Hierdoor kunnen levensvatbare bedrijven die in zwaar weer verkeren hun financiële gezondheid herstellen. De timing is goed: door COVID geraakte bedrijven kunnen met de WHOA een onhoudbare schuldenlast op een efficiënte wijze saneren. De WHOA stelt Nederland in staat op dit terrein internationaal een voorbeeldfunctie te vervullen.

De vereniging heeft de ambitie om zich te ontwikkelen tot een platform voor herstructurerend Nederland en een aanspreekpunt voor de rechterlijke macht en alle betrokken overheidsinstellingen, beleidsinstanties en branche- en belangenorganisaties op dit terrein.

Noot voor de redactie
Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met de voorzitter van de vereniging, Nicolaes Tollenaar, via +31(0)651845327 of voorzitter@vereniging-herstructurering.nl.

Downloads
Dit bericht als Word bestand (DOCX)
Hoge resolutie versie van het logo (PNG)