Nieuws

Hier vind je een overzicht met relevante berichten rondom de vereniging.


Nieuwsbrief oktober

Wij zijn verheugd u deze eerste nieuwsbrief van de vereniging te kunnen aanbieden. Tijdens de openingsvergadering op 4 november a.s. zullen wij uitgebreider stilstaan bij de oprichting en het doel van de vereniging. Dat doel is in het kort: het continu verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse herstructureringspraktijk.


Persbericht: NVvH gaat van start

Op 8 juli 2021 is de Nederlandse Vereniging voor Herstructurering, de NVvH, van start gegaan. Bij de vereniging zijn vooraanstaande vertegenwoordigers van alle disciplines en instituties betrokken die bij herstructureringsprocessen een rol spelen.