Mijn lidmaatschap

Login

Register

Voer het volledige website adres van jouw organisatie in, inclusief http(s)://

Link naar je LinkedIN profiel, inclusief http(s)://

Lidmaatschap commerciële organisatie Lidmaatschap niet-commerciële organisatie Lidmaatschap promovendi en studenten Lidmaatschap buitenlandse leden

In png, jpg of gif formaat.

Activataxaties Agency diensten Bedrijfswaardering Beleidsmaker Corporate finance / M&A Debt advisory Financieel advies Fiscaal advies Geldverstrekking eigen vermogen Geldverstrekking vreemd vermogen Interim management / CRO Juridisch advies Mediation Rechter Student Wetenschapper WHOA-herstructureringsdeskundige WHOA-observator Overige herstructureringsdiensten Belangstellende
Graag hier uitsluitend het beroep of de activiteiten aankruisen die je zelf uitoefent, niet die van je firma of organisatie als geheel.

Kleinbedrijf (< 50 fte) Middenbedrijf (50 - 250 fte) Grootzakelijk (> 250 fte)
Graag hier het segment invullen dat je primair bedient.

Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland Landelijk Internationaal
Graag hier aangeven in welke regio’s je voornamelijk actief bent.

Ja, toon mijn naam in het openbaar ledenoverzicht Nee, ik wil niet getoond worden in het openbaar ledenoverzicht

Ja, toon mijn e-mailadres in het openbaar ledenoverzicht Nee, mijn e-mailadres niet tonen

Ja, toon mijn telefoonnummer in het openbaar ledenoverzicht Nee, mijn telefoonnummer niet tonen

Hierbij verklaar ik dat ik mij bezighoud met zowel nationale als internationale herstructureringen of in beide belangstelling heb en daarmee voldoe aan de statutaire kwaliteitseis voor het lidmaatschap van de vereniging

Hierbij stem ik ermee in dat alle oproepingen voor ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten van de vereniging plaatsvinden per email of door middel van een ander elektronisch communicatiemiddel

Uw gegevens worden verwerkt in het kader uw lidmaatschap, de werking van de website en administratie, lees meer over ons privacy policy.