Maurice MeertensDutch Mezzanine Fund (website )

  maurice@dutchmezzanine.nl
  Geldverstrekking vreemd vermogen

Actief in segment: Middenbedrijf

Actief in regio(s): Landelijk