Grensoverschrijdende herstructureren in Europa: aanbevelingen van Europese denktank CERIL

De komst van nieuwe preventieve herstructureringsprocedures zoals de WHOA heeft tot discussie geleid in Nederland en daarbuiten over het juridisch kader voor erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in deze procedures. In een rapport van de Conference on European Restructuring and Insolvency Law (CERIL) wordt de aanpak in meerdere EU-lidstaten onderzocht en worden aanbevelingen gedaan aan de Europese en nationale wetgevers.

 

Grensoverschrijdende dimensies van Europese preventieve herstructurering

Onder leiding van Prof. Stephan Madaus (Universiteit van Halle-Wittenberg, Duitsland) en Prof. Bob Wessels (Universiteit Leiden) heeft CERIL een onderzoek gedaan naar de voordelen en nadelen van de keuze voor de Europese insolventieverordening (EIV) 2015, de Brusselse Ibis-verordening en/of de huidige nationale wetgeving inzake grensoverschrijdende procedures in EU-lidstaten. CERIL heeft gekeken naar onder meer Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Polen, Servië, Slovakije, Spanje, Tsjechië en Nederland. CERIL concludeert dat er tot op heden geen raamwerk bestaat dat specifiek de grensoverschrijdende effecten van deze preventieve herstructureringsprocedures faciliteert.

 

Drie mogelijke routes

Om een oplossing te vinden voor de rechtsonzekerheid dat het gevolg is van het huidige gebrek aan een duidelijk wettelijk kader, stelt CERIL de drie vervolgstappen voor. Ten eerste zal de Europese Commissie de EIV 2015 op uiterlijk 27 juni 2027 evalueren. In 2015 heeft de EU-wetgever het toepassingsgebied van deze verordening uitgebreid met herstructureringsprocedures zonder rekening te houden met de specifieke behoeften van deze procedures. Bij de evaluatie dient kritisch te worden bekeken of de huidige aanpak geschikt is. Ten tweede verwelkomt CERIL elke snelle, zo niet onmiddellijke actie van de Europese Commissie met het oog op de introductie van een speciaal kader voor grensoverschrijdende herstructureringsprocedures dat (als een specifiek hoofdstuk) moet worden opgenomen in de EIV 2015, of de vorm moet aannemen van een afzonderlijke verordening. Ten derde nodigt CERIL alle lidstaten uit om tijdig hun grensoverschrijdende rechtskaders te herzien om de erkenning van buitenlandse preventieve herstructureringen mogelijk te maken en/of te vergemakkelijken. Een Europese ‘rescue culture’ – zoals neergelegd in de Herstructureringsrichtlijn – heeft ook een effectief kader nodig dat de grensoverschrijdende gevolgen regelt van de herstructurering voor de betrokken schuldeisers en aandeelhouders.

 

Over CERIL

De Conference on European Restructuring and Insolvency Law (CERIL) is een onafhankelijke en vrijwillige non-profitorganisatie met 85 leden (Conferees), bestaande uit experts op het terrein van herstructurerings- en insolventierecht uit circa 30 Europese landen. CERIL beoogt een uniek, onafhankelijk perspectief te bieden voor verbeteringen in de herstructurerings- en insolventiestelsels en -praktijken in Europa, de Europese Unie en haar lidstaten.

 

Download Statement en Report

Het volledige ‘Statement and Report 2022-2 on Cross-Border Effect in European Preventive Restructuring’ is gepubliceerd op de website van CERIL en kan hier worden gedownload.

Auteur
Gert-Jan


Laat een antwoord achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *