Praktijklessen

De Commissie Praktijklessen bestaat uit:

De Commissie Praktijklessen stelt zich tot doel om ervaringen met de WHOA en andere herstructureringen op systematische wijze te verzamelen om daaruit lessen te trekken en die te delen met de leden en betrokkenen, om zodoende tot een nadere formulering van best practices te komen in herstructureringen. De commissie zal daartoe een systeem van evaluatie en rapportage opzetten. De commissie streeft naar evaluatie op drie niveaus:

  1. individuele ervaringen van leden of anderen;
  2. ervaringen van de verschillende betrokkenen bij een bepaalde herstructurering; en
  3. ervaringen van een bepaalde beroepsgroep (stakeholder).

Evaluatie of het delen van ervaringen zal plaats kunnen vinden aan de hand van een lijst van onderwerpen die de commissie zal ontwikkelen. Voorts kan worden geëvalueerd in een persoonlijke (of digitale) bijeenkomst met hulp van een gespreksleider, op voordracht van de commissie. Bij evaluatie worden vanzelfsprekend vertrouwelijkheid en privacy gerespecteerd. Uit de evaluaties kunnen lessen voor een bredere kring worden getrokken; ook daarbij zal de vertrouwelijkheid in acht worden genomen. Verder kunnen de evaluaties bijdragen aan de ontwikkeling van praktijkregels, helpen bij het nader invullen van de taken van de herstructureringsdeskundige en als input dienen voor de Commissie Opleidingen.

De deelname aan evaluaties is vrijwillig. Van leden van de vereniging wordt verwacht dat zij in beginsel bereid zijn om mee te werken. De evaluaties zullen zich met name richten op de praktische kant van herstructureringen. Daarbij denkt de commissie aan aspecten als: het proces, de samenwerking en communicatie tussen de verschillende partijen, de wijze van identificeren, verzamelen, selecteren en delen van de voor de herstructurering relevante informatie, en de taken en rollen van de verschillende stakeholders. De juridische aspecten zullen vooral elders (in literatuur) worden geëvalueerd. De commissie streeft ernaar om jaarlijks (of zoveel vaker als nodig is) aanbevelingen voor de praktijk te formuleren en om in ieder geval na het eerste jaar met een nadere invulling van de taak van een herstructureringsdeskundige te komen en een aantal praktijkregels te formuleren.

De Commissie Praktijklessen bestaat uit:

Foto Rutger<br>Schimmel­penninck

Rutger
Schimmel­penninck

Voorzitter
Zelfstandig jurist en curator

Foto Mincke<br>Melissen

Mincke
Melissen

Senior raadsheer, Gerechtshof Amsterdam

Foto Pim<br>Willems

Pim
Willems

Head of Financial Restructuring Large Corporates, Rabobank