Signalering

12 jul 2022
Grensoverschrijdende herstructureren in Europa: aanbevelingen van Europese denktank CERIL

De komst van nieuwe preventieve herstructureringsprocedures heeft tot discussie geleid over het juridisch kader voor erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in deze procedures in Europa. In een rapport van CERIL wordt de aanpak in meerdere EU-lidstaten onderzocht en worden aanbevelingen gedaan aan Europese en nationale wetgevers.

Gert-Jan
0
20 apr 2022
Eerste grote WHOA zaak van een concern is een cross-class cram-down zaak, een eerste analyse

Floortje van Tilburg en Johan Jol schreven samen dit bericht over de eerste grote gepubliceerde WHOA zaak. We bekeken de gepubliceerde uitspraken en geven een eerste analyse.

Johan Jol
0
29 mrt 2022
Op zoek naar een toolkit voor herstructureringen, De Worldbank heeft er een voor je!

The Worldbank Toolkit for Corporate Workouts, een handig intstrument

Johan Jol
0
28 mrt 2022
Achterstallige pensioenpremies kunnen niet worden betrokken in een WHOA-akkoord

Op 25 februari 2022 heeft de Hoge Raad de prejudiciële vragen over achterstallige pensioenpremies en de WHOA beantwoord. In navolging van de conclusie van de Procureur-Generaal komt de Hoge Raad tot de conclusie dat achterstallige pensioenpremies van bedrijfstakpensioenfondsen niet kunnen worden betrokken in een WHOA-akkoord.

Floortje van Tilburg
0
22 mrt 2022
Voorgestelde aanpassingen WHOA in verband met implementatiewet Richtlijn herstructurering en insolventie

Informatie over stand van zaken Implementiewet Richtlijn herstructurering en insolventie.

Johan Jol
0