Rechtspraak

08 aug 2022
ECLI:NL:RBAMS:2022:3855 Rechtbank Amsterdam, 28-06-2022, C/13/718168 / FT RK 22.375
WHOA; Verzoek homologatie akkoord niet-ontvankelijk verklaard in verband met weigerachtige schuldeiser enige “in the money” klasse ex artikel 383 lid 1 Fw; gecontroleerde afwikkeling buiten faillissement.
RSS Rechtspraak.nl
0
05 aug 2022
ECLI:NL:RBMNE:2022:3078 Rechtbank Midden-Nederland, 29-07-2022, FT RK 22/537 en FT RK 22/538
WHOA. Afkoelingsperiode afgewezen omdat o.a. noodzaak onvoldoende aannemelijk is gemaakt. De enkele stelling dat verzoeker vreest dat schuldeisers beslag leggen, is onvoldoende.
RSS Rechtspraak.nl
0
21 jul 2022
ECLI:NL:RBNNE:2022:2582 Rechtbank Noord-Nederland, 21-07-2022, C/18/214828 FT RK 22/392
WHOA. Verzoek om homologatie van het akkoord niet-ontvankelijk bij gebrek aan belang.

Aangezien alle stemgerechtigden vóór het akkoordvoorstel van de schuldenaar hebben gestemd, acht de rechtbank geen voldoende belang aanwezig om het homologatieverzoek te behandelen.

RSS Rechtspraak.nl
0
20 jul 2022
ECLI:NL:RBAMS:2022:3507 Rechtbank Amsterdam, 14-06-2022, C/13/717772 FT RK 22.348
WHOA, afwijzing verzoek tot het gelasten van een afkoelingsperiode ex artikel 376 Fw, startverklaring ex artikel 370 lid 3 Fw niet door of namens de schuldenaar ingediend
RSS Rechtspraak.nl
0
15 jul 2022
ECLI:NL:RBROT:2022:5838 Rechtbank Rotterdam, 15-07-2022, C/10/640010 / HO RK 22/231
WHOA homologatieverzoek niet-ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Aangezien alle stemgerechtigden vóór het akkoordvoorstel van de schuldenaar hebben gestemd, acht de rechtbank geen voldoende belang aanwezig om het homologatieverzoek te behandelen.
RSS Rechtspraak.nl
0

1 2 3 24