Actualiteit

20 jul 2022
ECLI:NL:RBAMS:2022:3507 Rechtbank Amsterdam, 14-06-2022, C/13/717772 FT RK 22.348
WHOA, afwijzing verzoek tot het gelasten van een afkoelingsperiode ex artikel 376 Fw, startverklaring ex artikel 370 lid 3 Fw niet door of namens de schuldenaar ingediend
RSS Rechtspraak.nl
0
15 jul 2022
ECLI:NL:RBROT:2022:5838 Rechtbank Rotterdam, 15-07-2022, C/10/640010 / HO RK 22/231
WHOA homologatieverzoek niet-ontvankelijk bij gebrek aan belang.
Aangezien alle stemgerechtigden vóór het akkoordvoorstel van de schuldenaar hebben gestemd, acht de rechtbank geen voldoende belang aanwezig om het homologatieverzoek te behandelen.
RSS Rechtspraak.nl
0
12 jul 2022
Grensoverschrijdende herstructureren in Europa: aanbevelingen van Europese denktank CERIL

De komst van nieuwe preventieve herstructureringsprocedures heeft tot discussie geleid over het juridisch kader voor erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in deze procedures in Europa. In een rapport van CERIL wordt de aanpak in meerdere EU-lidstaten onderzocht en worden aanbevelingen gedaan aan Europese en nationale wetgevers.

Gert-Jan
0
01 jul 2022
ECLI:NL:RBLIM:2022:4990 Rechtbank Limburg, 21-06-2022, C/03/305317 FT RK 22/177
Beantwoording van een aspectenverzoek ex artikel 378 Fw ten aanzien van artikel 384 lid 4 onder b Fw.
RSS Rechtspraak.nl
0
24 jun 2022
ECLI:NL:RBROT:2022:5072 Rechtbank Rotterdam, 21-06-2022, FT RK 22-202
Faillietverklaring. Hoewel is gesproken over de omzetting van de vorderingen in aandelen, is dit niet uitgewerkt in bindende afspraken. Daarmee staat de opeisbaarheid van de vorderingen vast. Stelling verweerster dat verkoop onderneming aan fabrikant K. een positieve wending zal brengen, is te weinig concreet. Het indienen van een WHOA-startverklaring (daags voor de zitting) schorst een faillis…
RSS Rechtspraak.nl
0