Algemeen

17 jan 2024
Observing the WHOA observer

On 6 April 2023, Steinhoff International Holdings NV (SIHNV) announced that the Amsterdam District Court had appointed both Frédéric Verhoeven, a partner at Houthoff, and Willem Meijer, founder of Mediation Kamer Amsterdam, as observers…

Bob Wessels
0
13 jun 2023
Download: full publication of the DRA commentary on the EU Insolvency Proposal is available

Download available of the DRA commentary on the EU Insolvency Proposal.

Lilian Welling-Steffens
0
06 apr 2023
Tweede expert meeting georganiseerd door de Commissie Kennisontwikkeling een groot succes

Op woensdag 5 april jl. heeft de tweede door de Commissie Kennisontwikkeling georganiseerde expertmeeting plaatsgevonden. Het debat ging over de thema’s ‘Preventie en tijdig ingrijpen en Doorstart’.

Lilian Welling-Steffens
0
06 apr 2023
DRA commentary on the EU Insolvency Proposal

Some fifteen members of the Dutch Restructuring Association have written short commentaries on the EU Commission’s proposal for a directive on the harmonisation of certain aspects of insolvency law. These commentaries aim to introduce the proposed provisions of the proposal.

Lilian Welling-Steffens
20 jan 2023
Verslag van de door de commissie Kennisontwikkeling georganiseerde expertmeeting ‘de toekomst van de surseance’

Op donderdagmiddag 8 december 2022 vond een door de commissie Kennisontwikkeling van de NVvH georganiseerde expertmeeting plaats in Amsterdam. Veertien deelnemers uit de advocatuur, de rechterlijke macht, de consultancy en het bankwezen gingen met elkaar in gesprek over ‘de toekomst van de surseance’. Een verslag geschreven door Maarten Remmink

Anne Mennens
0
15 nov 2021
Art. 370 lid 2, tweede zin, Fw is een misslag en moet (voor de volledigheid) worden aangepast!

Volgens de wetgever sluit artikel 370 lid 2, tweede zin, Fw aan bij de systematiek van artikel 136, lid 2 Fw. Die laatste bepaling omvat, kort gezegd, een regeling op basis waarvan het niet mogelijk is dat twee of meer personen voor dezelfde schuld opkomen in een faillissement.

Géza Orbán
0