Actualiteit

23 mrt 2023
ECLI:NL:PHR:2023:176 Parket bij de Hoge Raad, 10-02-2023, 21/04254

Surseance van betaling; verrekening; maatstaf ontbreken goede trouw (art. 54/235 Fw); gezichtspunten; cash pooling; overboekingen zonder toestemming bewindvoerder (art. 228 Fw); contractuele meerpartijenverrekening; reikwijdte verruimde verrekening (Mulder q.q./CLBN, NJ 1996/471). […]

RSS Rechtspraak.nl
0
22 mrt 2023
ECLI:NL:RBMNE:2022:5519 Rechtbank Midden-Nederland, 09-12-2022, RP 22/9 H

WHOA. Toewijzing afkoelingsperiode.

RSS Rechtspraak.nl
0
09 mrt 2023
ECLI:NL:RBAMS:2023:955 Rechtbank Amsterdam, 08-03-2023, 714776 HA ZA 22-202
Uitleg koopovereenkomst en vermogensinstandhoudingsverklaring. Aansprakelijkheid van bestuurders/aandeelhouders tegenover borg/financier.
RSS Rechtspraak.nl
0
07 mrt 2023
ECLI:NL:RBMNE:2023:135 Rechtbank Midden-Nederland, 18-01-2023, FT RK 22/982, 22/983
WHOA-zaak. Aanbod is hoger dan de opbrengst in faillissement maar substantieel lager dan de reorganisatiewaarde. Onder omstandigheden kan afwijking van uitkering van de reorganisatiewaarde leiden tot toewijzing van homologatieverzoek.
RSS Rechtspraak.nl
0
02 mrt 2023
ECLI:NL:RBAMS:2023:569 Rechtbank Amsterdam, 01-02-2023, 22.843 t/m 22.852 FT RK
Verzoek ex art. 378 Fw, beslissing omtrent toelating tot stemming, art. 370 lid 2 Fw staat het nemen van regres na homologatie in de weg, beroep fair balance-vereiste van art. 1 1e Protocol EVRM slaagt niet, vordering op TVL-subsidie niet verpandbandbaar.
RSS Rechtspraak.nl
0
13 feb 2023
ECLI:NL:RBAMS:2022:8294 Rechtbank Amsterdam, 18-08-2022, C/13/715107 / HA ZA 22-226
Pauliana. art. 47 Fw en artt. 3d lid 2 en 376 lid 2 onder c Fw. Schorsing faillissementsaanvraag door afkoelingsperiode. Verzoek verlenging daarvan afgewezen. Betalingen na einde afkoelingsperiode vernietigbaar?
RSS Rechtspraak.nl
0
10 feb 2023
ECLI:NL:RBDHA:2023:1486 Rechtbank Den Haag, 09-02-2023, C/09/640621 / FT RK 23/3 HO en C/09/640625 / FT RK 23/4 HO
WHOA; afkoelingsperiode ambtshalve beëindigd; intrekking aanstelling observator; geen zekerheid gesteld voor kosten observator; belangen gezamenlijke schuldeisers niet langer gediend.
Zie ook: ECLI:NL:RBDHA:2023:1230
RSS Rechtspraak.nl
0
10 feb 2023
ECLI:NL:RBDHA:2023:1272 Rechtbank Den Haag, 07-02-2023, FT-RK 23/34 HO
WHOA. Toewijzing verzoek homologatie. Lopende verplichtingen
RSS Rechtspraak.nl
0
08 feb 2023
ECLI:NL:RBDHA:2023:1230 Rechtbank Den Haag, 23-01-2023, C/09/640621 FT RK 23/3 HO en C/09/640625 en FT RK 23/4 HO
WHOA; afkondiging afkoelingsperiode vier maanden; ambtshalve aanstelling observator; afwijzing art. 42a Fw-verzoek
RSS Rechtspraak.nl
0
03 feb 2023
ECLI:NL:RBAMS:2022:8286 Rechtbank Amsterdam, 24-10-2022, 22.639 en 22.640 FT RK
Afwijzing verzoek afkoeling 376 Fw en aspectenverzoek 378 Fw, toestand van hebben opgehouden met betalen, WHOA staat niet langer open, gedurende het WHOA trjaect niet de regels der kunst in acht genomen.
RSS Rechtspraak.nl
0
25 jan 2023
ECLI:NL:RBDHA:2022:14725 Rechtbank Den Haag, 03-11-2022, C/09/626195 / HA RK 22-92
verzet tegen in rekening gebrachte griffierechten in WHOA-traject.
RSS Rechtspraak.nl
0
20 jan 2023
Verslag van de door de commissie Kennisontwikkeling georganiseerde expertmeeting ‘de toekomst van de surseance’

Op donderdagmiddag 8 december 2022 vond een door de commissie Kennisontwikkeling van de NVvH georganiseerde expertmeeting plaats in Amsterdam. Veertien deelnemers uit de advocatuur, de rechterlijke macht, de consultancy en het bankwezen gingen met elkaar in gesprek over ‘de toekomst van de surseance’. Een verslag geschreven door Maarten Remmink

Anne Mennens
0
04 jan 2023
ECLI:NL:RBAMS:2022:7673 Rechtbank Amsterdam, 20-12-2022, C/13/726075 FT RK 22.801
homologatie WHOA-akkoord ex artikel 383 Fw
RSS Rechtspraak.nl
0
04 jan 2023
ECLI:NL:RBAMS:2022:7652 Rechtbank Amsterdam, 14-12-2022, C/13/708318 / HA ZA 21-898
Is herstructurering Hema onrechtmatig jegens achtergestelde obligatiehouder?
RSS Rechtspraak.nl
0
23 dec 2022
ECLI:NL:RBOBR:2022:5671 Rechtbank Oost-Brabant, 16-12-2022, C/01/387827 FT HO 22/596; C/01/387829 FT HO 22/597; C/01/387830 FT HO 22/598; C/01/387831 FT HO 22/599
WHOA; besloten akkoordprocedure; aanwijzing herstructureringsdeskundige en afkondiging afkoelingsperiode (art. 371 en art. 376 Faillissementswet).
RSS Rechtspraak.nl
0

1 2 3 11