Actualiteit

19 feb 2024
ECLI:NL:GHAMS:2024:346 Gerechtshof Amsterdam, 13-02-2024, 200.333.994/01, 200.334.005/01, 200.334.006/01, 200.334.008/01 en 200.334.009/01

Openbare WHOA-procedure. Aan het vereiste dat schuldeisers beschikken over een doeltreffend rechtsmiddel tegen de beslissing tot opening van een hoofdinsolventieprocedure is voldaan met het bepaalde in artikel 371 lid 14 […]

RSS Rechtspraak.nl
0
16 feb 2024
ECLI:NL:RBMNE:2024:605 Rechtbank Midden-Nederland, 09-02-2024, 24/63, 64, 66

WHOA Benoeming van een herstructureringsdeskundige, zodat de bestaande verhaalsmogelijkheden worden veiliggesteld, onderzoek kan plaatsvinden in de administratie en een akkoord kan worden voorbereid. De herstructureringsdeskundige wordt aangewezen als buitenlandse vertegenwoordiger, […]

RSS Rechtspraak.nl
0
14 feb 2024
ECLI:NL:RBMNE:2024:433 Rechtbank Midden-Nederland, 29-01-2024, 24/9

WHOA. Afkoelingsperiode afgewezen. Verzoekster heeft onvoldoende duidelijk gemaakt op welke wijze zij instaat voor de nakoming van lopende verplichtingen. Lees verder op rechtspraak.nl

RSS Rechtspraak.nl
0
08 feb 2024
ECLI:NL:RBOBR:2024:434 Rechtbank Oost-Brabant, 07-02-2024, C/01/400804 FT RK 24-31, 400811 FT RK 24-32 en 400812 FT RK 24-33

Whoa-procedure; besloten akkoordprocedure buiten faillissement; art. 383 lid 1 Fw; homologatie aangeboden akkoorden (onuitgewerkte beslissing). Lees verder op rechtspraak.nl

RSS Rechtspraak.nl
0
07 feb 2024
ECLI:NL:RBLIM:2024:465 Rechtbank Limburg, 31-01-2024, C/03/326347 FTRK 24-23

WHOA-zaak. Homologatie akkoord. Lees verder op rechtspraak.nl

RSS Rechtspraak.nl
0
02 feb 2024
ECLI:NL:RBMNE:2023:7449 Rechtbank Midden-Nederland, 14-08-2023, FT RK 23/186

WHOA. Beschikking datumbepaling. Lees verder op rechtspraak.nl

RSS Rechtspraak.nl
0
02 feb 2024
ECLI:NL:RBMNE:2023:7450 Rechtbank Midden-Nederland, 26-07-2023, FT Rk 23/623

WHOA. Beschikking datumbepaling. Lees verder op rechtspraak.nl

RSS Rechtspraak.nl
0
30 jan 2024
ECLI:NL:GHAMS:2023:803 Gerechtshof Amsterdam, 31-03-2023, 200.323.830/01 OK

Verzoek om enquête te gelasten en onmiddellijke voorzieningen te treffen bij vennootschap die een besloten WHOA-procedure (art. 369 e.v. Fw) is gestart. Lees verder op rechtspraak.nl

RSS Rechtspraak.nl
0
30 jan 2024
ECLI:NL:GHAMS:2023:3639 Gerechtshof Amsterdam, 31-03-2023, 200.323.830 OK

Verzoek om enquête te gelasten en onmiddellijke voorzieningen te treffen bij vennootschap die een besloten WHOA-procedure (art. 369 e.v. Fw) is gestart Lees verder op rechtspraak.nl

RSS Rechtspraak.nl
0
17 jan 2024
Observing the WHOA observer

On 6 April 2023, Steinhoff International Holdings NV (SIHNV) announced that the Amsterdam District Court had appointed both Frédéric Verhoeven, a partner at Houthoff, and Willem Meijer, founder of Mediation Kamer Amsterdam, as observers…

Bob Wessels
0
17 jan 2024
ECLI:NL:RBGEL:2024:142 Rechtbank Gelderland, 12-01-2024, 418064

Afwijzing schadevordering uit onrechtmatige daad voor het beheer van cryptovermogen zonder recht of titel. Geen causaal verband tussen handelen en schade. Lees verder op rechtspraak.nl

RSS Rechtspraak.nl
0
16 jan 2024
ECLI:NL:RBMNE:2023:7215 Rechtbank Midden-Nederland, 29-12-2023, 23/1052, 23/1053, 23/1054, 23/1055, 23/1056, 23/1057, 23/1058, 23/1059, 23/1060,

WHOA. Verzoekers (kledingketen) hebben gevraagd (voor ieder van hen) een afkoelingsperiode te gelasten voor de duur van 3 maanden. De rechtbank heeft in de tussenbeschikking van 5 december 2023 voorshands […]

RSS Rechtspraak.nl
0
08 jan 2024
ECLI:NL:RBOBR:2023:6098 Rechtbank Oost-Brabant, 10-11-2023, C/01/397978 FT RK 23/588

Verzoek ex artikel 3d jo. artikel 371 Faillissementswet (WHOA); aanwijzen herstructureringsdeskundige en afkondigen afkoelingsperiode Lees verder op rechtspraak.nl

RSS Rechtspraak.nl
0
28 dec 2023
ECLI:NL:RBOBR:2023:6056 Rechtbank Oost-Brabant, 10-07-2023, 393967 FT RK 23/311

WHOA; verzoek ex artikel 371 Fw (aanwijzing herstructureringsdeskundige); eerder verzoek om afkoelingsperiode afgewezen; geen misbruik van recht; afwijzing verzoek. Lees verder op rechtspraak.nl

RSS Rechtspraak.nl
0
28 dec 2023
ECLI:NL:RBOBR:2023:5746 Rechtbank Oost-Brabant, 22-06-2023, 393613 FT RK 23/290

WHOA; verzoek afkoelingsperiode ex artikel 376 Fw; noodzaak Lees verder op rechtspraak.nl

RSS Rechtspraak.nl
0

1 2 3 12