Art. 370 lid 2, tweede zin, Fw is een misslag en moet (voor de volledigheid) worden aangepast!

Volgens de wetgever sluit artikel 370 lid 2, tweede zin, Fw aan bij de systematiek van artikel 136, lid 2 Fw. Die laatste bepaling omvat, kort gezegd, een regeling op basis waarvan het niet mogelijk is dat twee of meer personen voor dezelfde schuld opkomen in een faillissement.

Auteur
Géza Orbán

Dit is alleen de samenvatting van het artikel.
Login om het hele artikel te lezen.

Reacties

De reacties zijn alleen zichtbaar voor leden.
Login of lees meer over lid worden.