ECLI:NL:RBROT:2022:5072 Rechtbank Rotterdam, 21-06-2022, FT RK 22-202

Faillietverklaring. Hoewel is gesproken over de omzetting van de vorderingen in aandelen, is dit niet uitgewerkt in bindende afspraken. Daarmee staat de opeisbaarheid van de vorderingen vast. Stelling verweerster dat verkoop onderneming aan fabrikant K. een positieve wending zal brengen, is te weinig concreet. Het indienen van een WHOA-startverklaring (daags voor de zitting) schorst een faillis…