ECLI:NL:RBROT:2022:1440 Rechtbank Rotterdam, 07-02-2022, 21.181 EA

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de informatieverplichting en afdrachtsverplichting, benadeling schuldeisers en het bekend worden van feiten en omstandigheden die op het tijdstip van de indiening van het verzoek tot toelating tot de schuldsaneringsregeling reeds bestonden en die reden zouden zijn geweest het verzoek af te wijzen overeenkomstig artikel 288, eerste en tweede lid Faill…