ECLI:NL:RBLIM:2021:8857 Rechtbank Limburg, 22-11-2021, 295994 / FT.RK 21.380 en 296339 / FT.RK 21.396

WHOA-zaak. Verzoek tot homologatie van een akkoord als bedoeld in artikel 383 Fw. Enkele schuldeisers verzoeken om afwijzing van de homologatie. De rechtbank wijst het verzoek tot homologatie af op grond van de afwijzingsgronden als bedoeld in artikel 384 lid 2 sub c en e Fw en artikel 384 lid 4 onder a en b Fw. De berekening van de reorganisatie- en liquidatiewaarde is niet correct. De nakomin…ECLI:NL:RBLIM:2021:8855 Rechtbank Limburg, 07-07-2021, C/03/287655 / FT RK 21.41

WHOA-zaak. Verzoek tot verlenging van een afkoelingsperiode als bedoeld in artikel 376 Fw. Verzoek wordt toegewezen omdat schuldenaar aannemelijk heeft gemaakt dat zij belangrijke vooruitgang heeft geboekt in de totstandkoming van het (liquidatie)akkoord. Gelet op klachten van schuldeisers over de informatievoorziening, wordt een observator benoemd. De omstandigheid dat schuldenaar stelt dat zi…


ECLI:NL:RBLIM:2021:8851 Rechtbank Limburg, 08-10-2021, 296344 FT/RK 21.397 en 296723 FT/RK 21.416

WHOA-zaak. Verzoek tot homologatie van een akkoord en toestemming voor de eenzijdige opzegging van een overeenkomst als bedoeld in artikel 383 Fw. Een schuldeiser verzoekt om afwijzing van de homologatie. De verzoeken worden toegewezen omdat geen van de afwijzingsgronden van toepassing is. Het feit dat aan een concurrente schuldeiser een garantie is verstrekt, betekent niet dat deze schuldeiser…