ECLI:NL:RBLIM:2021:8857 Rechtbank Limburg, 22-11-2021, 295994 / FT.RK 21.380 en 296339 / FT.RK 21.396

WHOA-zaak. Verzoek tot homologatie van een akkoord als bedoeld in artikel 383 Fw. Enkele schuldeisers verzoeken om afwijzing van de homologatie. De rechtbank wijst het verzoek tot homologatie af op grond van de afwijzingsgronden als bedoeld in artikel 384 lid 2 sub c en e Fw en artikel 384 lid 4 onder a en b Fw. De berekening van de reorganisatie- en liquidatiewaarde is niet correct. De nakomin…