Nieuwsbrief oktober 2021

Wij zijn verheugd u deze eerste nieuwsbrief van de vereniging te kunnen aanbieden. Tijdens de openingsvergadering op 4 november a.s. zullen wij uitgebreider stilstaan bij de oprichting en het doel van de vereniging. Dat doel is in het kort: het continu verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse herstructureringspraktijk.

Om dit bericht te lezen dient u lid te zijn van de vereniging.


ECLI:NL:RBOBR:2021:4316 Rechtbank Oost-Brabant, 20-04-2021, 369600 FT HO 21/163

WHOA beschikking; afwijzing verzoek afkoelingsperiode ex artikel 376 Fw:
De in artikel 370 lid 1 Fw bedoelde toestand is onvoldoende aannemelijk, daarmee is mogelijkheid aanbieden akkoord ex artikel 371 lid 1 Fw onvoldoende aannemelijk en valt niet redelijkerwijs aan te nemen dat schuldeisers zijn gediend met afkoelingsperiode;
Onvoldoende is aangetoond dat de schuldeisers bij een faillissemen…

ECLI:NL:RBOVE:2021:3891 Rechtbank Overijssel, 12-10-2021, 271301 FT RK 21.569

WHOA-zaak. Verzoek om afkoelingsperiode, opheffing beslag en voorziening.
De rechtbank kan niet summierlijk vaststellen dat de belangen van de gezamenlijke schuldeisers zijn gediend bij het afkondigen van een afkoelingsperiode. Ook kan niet worden vastgesteld dat het treffen van een voorziening nodig is ter beveiliging van de belangen van de schuldeisers en aandeelhouders. Verzoek afgewezen.