ECLI:NL:PHR:2021:160 Parket bij de Hoge Raad, 23-02-2021, 20/04179

Insolventierecht. Schuldsanering. Primair verzoek tot bevel instemming met aangeboden schuldregeling (art. 287a Fw), subsidiair verzoek toelating schuldsaneringsregeling (art. 284 Fw). Staat hoger beroep open van afwijzing primair verzoek indien behandeling subsidiair verzoek wordt aangehouden? Vgl. HR 14 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY0966.